Parental gene:

MLOC_37295

Aliases:None
Description:Mov34/MPN/PAD-1 family protein [Source:Projected from Arabidopsis thaliana (AT5G23540) TAIR;Acc:AT5G23540]
Organism:Barley (Hordeum vulgare)
Coordinates:1:309193761..309196360(-)


>MLOC_37295
ATGTACAGCCCATTGTCTGTGTCCCTCACAAAAACTGAACTAATTGGCAGCCCAACTCGCCTGTGTGAAGCAACCGCGGC
GAGAAGCAAAGGAGGAGGCGCGATCCGAAGGCGAAGGCCAGCTGAAGCCATGGAGCGGCTCCAGAGAATCTTCAGCGGCG
CGACCGGGATGGGGCAGCCGGGGACCGACTCGCCGCTGCTCGACTCCTCCGAGCAGGTCTACATCTCCTCCCTCGCCCTC
CTCAAGATGCTCAAGCACGGGAGGGCCGGCGTGCCCATGGAGGTGATGGGCCTGATGCTGGGCGAGTTCGTCGACGACTA
CACGGTCAGGGTGGTGGATGTCTTCGCCATGCCGCAGAGCGGGACCGGGGTCAGCGTCGAGGCCGTCGACCACGTCTTCC
AGACCAACATGCTCGACATGCTCAAGCAGACCGGAAGACCTGAAATGGTGGTAGGCTGGTACCACTCGCATCCTGGATTT
GGTTGCTGGCTTTCAGGAGTTGACATCAATACTCAGCAGAGTTTTGAAGCGTTAAACCCCAGGGCAGTTGCTGTTGTGAT
AGATCCCATCCAGAGTGTCAAGGGGAAAGTGGTCATTGATGCATTCCGTCTCATTAACCCTCAGACCATGATGCTTGGCC
AGGAGCCACGGCAGACAACATCGAATGTTGGGCACCTAAACAAACCATCTATTCAGGCACTTATTCATGGGCTGAACAGG
CACTACTACTCTATTGCAATCAACTACCGGAAAAATGAGCTTGAGGAGAAGATGTTGCTGAACTTGCACAAAAAGAAATG
GACAGATGGGTTGATTATAAAGAAATTCGACACCCACTCAAAGACCAACGAGGAGACTGTTCAGGAAATGCTTAGTCTGG
CCATCAAATATAACAAGGCAGTGCAAGAGGAGGATGAACTGCCGCCTGAGAAACTGGCAATAGCAAATGTCGGGCGGCAG
GATGCAAAGAAGCACTTGGAGGAGCATGTCTCGAATTTGATGTCATCGAACATAGTCCAGACCCTAGGGACCATGCTCGA
CACAGTGGTCTTTTAG

Species Parental gene accession Homology type Retrogenes number
Aegilops tauschii F775_30029 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza barthii OBART05G14050 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza glumaepatula OGLUM05G14910 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza nivara ONIVA05G14600 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza punctata OPUNC05G12230 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza glaberrima ORGLA05G0247800 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza rufipogon ORUFI05G15150 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza sativa japonica OS05G0371200 ortholog_one2one 1 retrogene

# RetrogeneDB ID Identity (%) Coverage (%) ORF conservation Expression evidence RDV
1. retro_hvul_98 66.29 75.21
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading

Download FASTA sequences of all MLOC_37295 retrocopies