Parental gene:

F775_30029

Aliases:None
Description:Mov34/MPN/PAD-1 family protein [Source:Projected from Arabidopsis thaliana (AT5G23540) TAIR;Acc:AT5G23540]
Organism:Tausch goatgrass (Aegilops tauschii)
Coordinates:Scaffold79454:22770..25115(-)


>F775_30029
ATGGAGCGGCTGCAGAGAATCTTCAGCGGCGCCACCGGGAGGGGGCGGCGGGGGAGTGACTCGCCGCTGCTCGACTCCTC
CGAGCAGGTCTACATCTCCTCCCTCGCTCTCCTCAAGATGCTCAAGCACGGGAGGGCCGGCGTGCCCATGGAGGTGATGG
GCCTGATGCTGGGCGAGTTCGTCGACGACTACACGGTCAGGGTGGTGGATGTCTTCGCCATGCCGCAGAGCGGGACCGGG
GTCAGCGTCGAGGCCGTCGACCACGTCTTCCAGACCAACATGCTCGACATGCTCAAGCAGACCGGGAGACCTGAAATGGT
GGTAGGCTGGTACCACTCGCATCCTGGATTTGGTTGCTGGCTTTCAGGAGTTGACATCAATACTCAGCAGAGTTTTGAAG
CTTTAAACCCCAGGGCAGTTGCTGTTGTGATAGATCCCATCCAGAGTGTCAAGGGGAAGGTCGTCATTGATGCATTCCGT
CTCATTAACCCTCAGACCATGATGCTTGGCCAGGAGCCAAGGCAGACAACATCCAATGTTGGGCACCTAAACAAACCATC
TATTCAGGCACTTATTCACGGGCTGAACAGGCACTACTACTCCATTGCAATCAATTACCGGAAAAATGAGCTTGAGGAGA
AGATGCTGCTGAACTTACACAAAAAGAAATGGACTGATGGGTTGATTTTAAAGAAATTCGACACCCACTCAAAGACCAAC
GAGGAGACTGTTCAGGAAATGCTGAGTCTGGCCATCAAATACAACAAGGCAGTGCAAGAGGAGGATGAGCTGCCGCCTGA
GAAACTAGCGATAGCAAATGTCGGGCGGCAGGATGCAAAGAAGCACTTGGAGGAGCATGTCTCGAATTTGATGTCATCGA
ACATAGTACAGACCCTAGGGACCATGCTCGACACAGTGGTCTTTTAG

Species Parental gene accession Homology type Retrogenes number
Hordeum vulgare MLOC_37295 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza barthii OBART05G14050 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza glumaepatula OGLUM05G14910 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza nivara ONIVA05G14600 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza punctata OPUNC05G12230 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza glaberrima ORGLA05G0247800 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza rufipogon ORUFI05G15150 ortholog_one2one 1 retrogene
Oryza sativa japonica OS05G0371200 ortholog_one2one 1 retrogene

# RetrogeneDB ID Identity (%) Coverage (%) ORF conservation Expression evidence RDV
1. retro_atau_45 69.26 79.22
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading

Download FASTA sequences of all F775_30029 retrocopies