RetrogeneDB ID:

retro_chof_1543

Retrocopy
location
Organism:Sloth (Choloepus hoffmanni)
Coordinates:scaffold_31989:9664..10808(-)
Located in intron of:None
Retrocopy
information
Ensembl ID:ENSCHOG00000013111
Aliases:None
Status:KNOWN_PSEUDOGENE
Parental gene
information
Parental gene summary:
Parental gene symbol:SEPT11
Ensembl ID:ENSCHOG00000003906
Aliases:None
Description:septin 11 [Source:HGNC Symbol;Acc:25589]


Retrocopy-Parental alignment summary:


>retro_chof_1543
GAGGCAGGTATTGGCAAATCCACACTAATGGACACTTTATTCAACACCAAATTTGAAAGTGACCCGGCTTCTCACAATGA
ACCAGGTGTGCGGTTAAAAGCCAGAAGTTATGAACTTCAGGAGAGCAATGTATGGCTGAAGTTAACCATTGTTGACACCG
TGGGATTTGGAGACCAGATAAATAAAGATGACAGCTGTAAGCCAATAGTGGAGTACATTGATGCCCAATTTGAGGCCTAC
CTGCAAGAGGAATTGAAGATCAAATGTTCTCTCTTCAACTACCATGATGCAAGGATCCATGCCTGCCTCTACTTCATCGC
CCCTACCGGACATTCACTCAAGTCTCTGGACCTGGTCACCATGAAAAAGCTGGACAGTAAGGTGAACATCATTCCAATAA
TTGCAAAAGCTGATACCATTGCCAAGAATGAATTACACAAATTCAAGAGCAAGATCATGAGTGAACTAGTCAGCAATGGT
GTCCAGATATATCAGTTCCCCACAGATGAAGAAACGGTGGCAGAGATTAATGCAACAATGAGTGTCCATCTCCCATTTGC
AGTGGTTGGCAGCACAGAAGAGGTGAAGATCGGCAACAAGATGGCAAAAGCCAGGCAGTACCCCTGGGGGTGTGGTGCAG
GTTGAGAATGAAAACCATTGTGATTTTGTGAAACTCCGGGAGATGCTGATCCGAGTGAACATGGAAGATTTGCGGGAACA
GACTCACGCCCGCCACTATGAACTGTATCGGCACTGTAAGCTCGAGGAGATGGGCTTCAAAGACACTGATCCTGACAGCA
AGCCCTTCAGTCTTCAGGAAACATATGAAGCAAAGCGGAATGAATTCTTGGGAGAACTTCAGAAGAAAGAAGAAGAAATG
AGACAAATGTTTGTCATGAGAGTGAAAGAGAAAGAAGCTGAACTCAAAGAGGCAGAGAAAGAGCTTCATGAGAAGTTTGA
CCTCCTAAAGCGGACACACCAAGAAGAGAAGAAGAAAGTGGAAGACAAAAAGGAGGAGCTTGAGGAAGAGGTGAACAATT
TCCAGAAGAAGAAAGCAGCAGCTCAATTACTACAGTCCCAGGCCCAGCAGTCTAGGGCCCAGCAAACCAAGAAAGACAAG
GATAAGAAAAATGCAAGCTTCACA

ORF - retro_chof_1543 Open Reading Frame is not conserved.
Retrocopy - Parental Gene Alignment summary:
Percent Identity: 92.15 %
Parental protein coverage: 88.81 %
Number of stop codons detected: 0
Number of frameshifts detected 1


Retrocopy - Parental Gene Alignment:

ParentalETGIGKSTLMDTLFNTKFESDPASHNEPGVRLKARSYELQESNVRLKLTIVDTVGFGDQINKDDSYKPIV
E.GIGKSTLMDTLFNTKFESDPASHNEPGVRLKARSYELQESNV.LKLTIVDTVGFGDQINKDDS.KPIV
RetrocopyEAGIGKSTLMDTLFNTKFESDPASHNEPGVRLKARSYELQESNVWLKLTIVDTVGFGDQINKDDSCKPIV
ParentalEYIDAQFEAYLQEELKIKRSLFNYHDTRIHACLYFIAPTGHSLKSLDLVTMKKLDSKVNIIPIIAKADTI
EYIDAQFEAYLQEELKIK.SLFNYHD.RIHACLYFIAPTGHSLKSLDLVTMKKLDSKVNIIPIIAKADTI
RetrocopyEYIDAQFEAYLQEELKIKCSLFNYHDARIHACLYFIAPTGHSLKSLDLVTMKKLDSKVNIIPIIAKADTI
ParentalAKNELHKFKSKIMSELVSNGVQIYQFPTDEETVAEINATMSVHLPFAVVGSTEEVKIGNKMAKARQYPWG
AKNELHKFKSKIMSELVSNGVQIYQFPTDEETVAEINATMSVHLPFAVVGSTEEVKIGNKMAKARQYPWG
RetrocopyAKNELHKFKSKIMSELVSNGVQIYQFPTDEETVAEINATMSVHLPFAVVGSTEEVKIGNKMAKARQYPWG
Parental-VVQVENENHCDFVKLREMLIRVNMEDLREQTHTRHYELYRRCKLEEMGFKDTDPDSKPFSLQETYEAKR
.VVQVENENHCDFVKLREMLIRVNMEDLREQTH.RHYELYR.CKLEEMGFKDTDPDSKPFSLQETYEAKR
Retrocopy>VVQVENENHCDFVKLREMLIRVNMEDLREQTHARHYELYRHCKLEEMGFKDTDPDSKPFSLQETYEAKR
ParentalNEFLGELQKKEEEMRQMFVMRVKEKEAELKEAEKELHEKFDLLKRTHQEEKKKVEDKKKELEEEVNNFQK
NEFLGEL....................ELKEAEKELHEKFDLLKRTHQEEKKKVEDKK.ELEEEVNNFQK
RetrocopyNEFLGELXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXELKEAEKELHEKFDLLKRTHQEEKKKVEDKKEELEEEVNNFQK
ParentalKKAAAQLLQSQAQQSGAQQTKKDKDKKNASFT
KKAAAQLLQSQAQQS.AQQTKKDKDKKNASFT
RetrocopyKKAAAQLLQSQAQQSRAQQTKKDKDKKNASFT

Legend:
*Stop codon
>Forward frameshift by one nucleotide
<Reverse frameshift by one nucleotide


Choloepus hoffmanni was not studied using RNA-Seq expression data.
Choloepus hoffmanni was not studied using ChIP-Seq data.
Choloepus hoffmanni was not studied using EST data.
Choloepus hoffmanni was not studied using FANTOM5 data.
retro_chof_1543 was not experimentally validated.

Retrocopy orthology:
Choloepus hoffmanni does not belong to any of the species groups (eutheria, teleost or neognath), studied for retrocopy-based homology. For more information about studied groups, please go to help section.

Parental genes homology:
Parental genes homology involve 8 parental genes, and 12 retrocopies.

Species Parental gene accession Retrocopies number
Choloepus hoffmanni ENSCHOG00000003906 1 retrocopy
retro_chof_1543 ,
Choloepus hoffmanni ENSCHOG000000087155 retrocopies
Choloepus hoffmanni ENSCHOG000000099491 retrocopy
Callithrix jacchus ENSCJAG000000147441 retrocopy
Monodelphis domestica ENSMODG000000118251 retrocopy
Oryctolagus cuniculus ENSOCUG000000012891 retrocopy
Otolemur garnettii ENSOGAG000000052101 retrocopy
Pan troglodytes ENSPTRG000000161921 retrocopyCopyright © RetrogeneDB 2014-2017