Parental gene:

VIT_17s0000g08710

Aliases:None
Description:None
Organism:Grape (Vitis vinifera)
Coordinates:17:9989634..10000224(+)


>VIT_17s0000g08710
ATGGACCAACTGTACGGCCTCCACTCTCCCTCCTCCTCCGATTACCACCACCCGCCTCCATTTCCGCCGGAAAATCTGAT
TTCTCCGTCTCACTACCCGAATTTTAATTCTCCCGCGCCTTTTCCGATCTTCGGATCCGACCAGCTGTTGTCGGCGTCGT
CTTTGGTGGTCTCTGATGCAGCTTCCATGGTGGCTGAAATTCAAGGAGGAGGTTCTGGAGAGGAGGTTTCCAGTGCTATT
CGAGCCAAAATCGCTACTCATCCTCTCTATCCTAAACTTCTCCATGCTTACATCGAGTGCCAGAAGGTCGGAGCGCCACC
GGAGGTTGCGTATCTGTTGGAAGAAATCCGGAGAGGAAGCGAGCTTTGCAGAAGAAACGCCGTTTCCACTTGCTTGGGTG
CGGATCCCGAGCTGGATGAGTTCATGGAAACCTACTGCGATATACTGGTGAAATATAAATCGGATCTCGCCAGGCCTTTC
GATGAAGCCACCGCGTTTCTGAACAACATAGAGACGCAGCTCAATACACTCTGCAATGGTGCTTCCAGAAGCTACGTTTC
CGACGAAGCAGCTGGGTCATCAGAGGAGGACTTAAGTGGAGGAGAGGTGGAGGTACAAGAATGTCTTCAAACTACTGAAA
ATCAGGAGCTTAAGGATAAGCTATTGCGGAAATATAGTGGCTATATCAGTACCCTGAAGCATGAATTTTCGAAGACAAAG
AAGAAGGGAAAGCTACCAAAGGAAGCAAGGCAAGCCCTTCTTGATTGGTGGAATATTCACTATAAATGGCCATATCCAAC
GGAGGAAGACAAGATCGCACTGGCTGAATCAACAGGCCTGGACCAGAAGCAGATAAACAACTGGTTCATAAACCAACGTA
AACGGCACTGGAAGCCATCGGAGAACATGCAATTTGCTGTTATGGACAGTATTTATGGACCATTTTTCATGAATGAGTGA

No homologs available

# RetrogeneDB ID Identity (%) Coverage (%) ORF conservation Expression evidence RDV
1. retro_vvin_24 82.14 70.22
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading

Download FASTA sequences of all VIT_17s0000g08710 retrocopies