Parental gene:

Bo3g134660

Aliases:None
Description:None
Organism:Brassica oleracea
Coordinates:C3:49537168..49538682(-)


>Bo3g134660
ATGGATTCGTCTCAGGGAACTTCAGCTTGTGCAGAAGAACAACAGAGGATCGAGATTCTGAACAGCCACAACGAAAAACT
GGTGGGCCTGCTTCACGAAACAGGATCAACTGAAGTTGTGGTCTTATGCCATGGATTTCGATCAAACAAGAATGACACAG
TCATGAAGAGTGTGGCTGCTGCTATTGAGAAAGAAGGGATCAGCGCTTTCCGTTTTGATTTCTCTGGAAATGGAGAGAGT
GAAGGCAGTTTCTATTTTGGTAACTACAACCATGAAGCTGATGATCTACGTTCTGTCATCCAACATTTCTCTAACTTTAA
CCGTGTGGTTCCTCTTATTCTAGGCCACAGTAAAGGAGGTGATGTGGTCCTCCTTTATGCCTCCAAGTATCACGATATCA
GTAATGTAATCAATCTCTCCGGACGTTATGATCTCAAAAAAGGTATAGGAGAGCGACTTGGGGTACACTTTTTGGAAAGA
CTCAAGCAACAAGGGTTCTTCGATGTTAAAGATGGAACATCCGTGTACCGTGTTACTGAGGAGAGCATACTGGAGAGGTT
GAACACTGATATGCATGAAGCTTGCCTCAAGATTGACAAAGATTGCAGAGTCTTGACGGTTCATGGATCAGAGGATGAGA
TAATACCTGTGGAAGATGCCAGGGAGTTTGCTAAGATCATACCGAACCACAAGCTGGAGATTGTGGAAGGAGCAGATCAT
TGTTATACCAAACATCAAAGTCAGTTGGTAACAACAGTAATGGAGTTCATAAAGACAGTCACTGTGAAGAACAACTAG

Species Parental gene accession Homology type Retrogenes number
Oryza sativa indica BGIOSGA001352 ortholog_many2many 1 retrogene
Hordeum vulgare MLOC_20645 ortholog_many2many 1 retrogene
Oryza sativa japonica OS01G0579900 ortholog_many2many 1 retrogene
Populus trichocarpa POPTR_0018s06860 ortholog_many2many 1 retrogene

# RetrogeneDB ID Identity (%) Coverage (%) ORF conservation Expression evidence RDV
1. retro_bole_24 75.16 56.23
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading

Download FASTA sequences of all Bo3g134660 retrocopies