Parental gene:

Bo01031s010

Aliases:None
Description:None
Organism:Brassica oleracea
Coordinates:Scaffold01031:6530..10541(+)


>Bo01031s010
ATGGAGCGCAAGACGATTGATTTGGAGCAAGGATGGGACTATATGCAGACTGGTATCACTAAGCTGAAACGGATTCTTGA
AGGATTGCCTGAGCCTCAATTCGACTCTGAGCAGTACATGATGCTCTATACGACTATCTACAACATGTGCACCCAGAAAC
CTCCCCATGATTACTCGCAGCAGCTTTATGACAAGTATCGTGAAGCTTTTGAGGAATACATTAACTCAACGGTTTTGCCT
GCTTTGAAGGAGAAGCATGATGAGTATATGCTGCGGGAGCTGGTTAAGAGATGGTCTAACCATAAAGTGATGGTTCGATG
GCTATCCCGATTCTTCTACTATCTTGACCGTTACTTCATTGCTCGGAGATCACTTCCACCGCTGAATGAAGTTGGCCTGA
CTTGCTTCCGTGACCGGGTTTATAACGAGTTGCATTCCAAGGTCAAAGATGCTGTAATAGCACTTGTTGATAAAGAACGG
GAGGGCGAGCAGATTGACAGGGCTCTACTAAAAAACGTTTTGGATATCTATGTAGAGATTGGAATGGGACAGATGGAAAG
ATACGAAGCGGATTTTGAAAGCTTCATGCTTTTGGATTCAGCTTCTTACTATTCTCGCAAAGCATCTAGCTGGATCCAGG
AAGATTCTTGCCCTGATTACATGTTGAAGTCTGAAGAATGCCTTAAGAAGGAGAGGGAGAGAGTGGCTCACTACCTTCAT
TCAAGCAGCGAGCCAAAGCTGGTTGAGAAAGTACAACATGAGCTGTTGGTTGTGTATGCAAATCAGCTTCTAGAAAAAGA
GCACTCAGGGTGCCGTGCATTGCTGAGAGATGACAAGGTTGATGATCTCTCCCGGATGTACAGGCTTTATCATAAAATTG
CTAAAGGTTTAGAACCTGTTGCAAACATATTCAAGCAGCATGTCACAGCCGAGGGTAACGCACTCGTCCAACAGGCGGAA
GACACGGCCACTAATCAGGCTGCAAATATTGCTAGCGTGCAGGAACAGGTTCTCATCAGAAAAGTGATTGAGCTACATGA
TAAATACATGGTCTATGTCGTTGAGTGCTTCCAGAACCACACCCTCTTCCACAAGGCTCTGAAAGAGGCATTTGAGATAT
TCTGTAACAAAACGGTCGCTGGAAGTTCAAGTGCAGAATTGCTTGCAACATTCTGCGACAACATCCTCAAGAAGGGGGGT
AGTGAGAAGCTGAGTGATGAAGCTATTGAAGACACGCTTGAGAAGGTGGTCAAATTGCTTGCCTATATAAGCGACAAAGA
TCTGTTTGCCGAGTTCTACAGGAAGAAGCTGGCACGCAGGCTCTTATTTGATCGCAGTGCTAATGATGATCATGAGAGAA
GTATTCTTACAAAGCTCAAGCAGCAGTGTGGTGGGCAGTTTACTTCTAAGATGGAGGGCATGGTGACAGATCTTACACTA
GCCAGAGAAAACCAAACCAGTTTCGAGGAATATCTAGGCAATAACCCCGCTGCAAACCCAGGAATTGATTTGACCGTGAC
TGTTCTTACAACTGGTTTCTGGCCAAGCTACAAATCTTTCGACATAAATCTTCCCAGTGAAATGGTCAAGTGTGTTGAAG
TTTTCAAAGGGTTTTATGAAACTAAAACGAAACACAGGAAACTTACATGGATCTATTCACTAGGAACCTGTCACCTCAAC
GGCAAGTTTGATCACAAGCCCATTGAGTTAGTTGTGTCGACTTACCAGGCTGCTGTGCTTCTGCTGTTCAACACAACAGA
CAAATTGAGCTACAACGATATCCTAACTCAACTGAACCTGAGCCATGAAGATCTAGTGAGGTTGCTTCATTCCTTGTCAT
GCGCTAGATACAAGATCCTTACCAAGGAGCCAAGCACAAAAACTGTTTCCCAGACTGATTCATTTGAATTCAATGCCAAA
TTCACCGACAGAATGCGCAGAATAAAGATCCCTCTCCCTCCTGTTGATGAAAGGAAGAAAGTTGTGGAAGACGTGGACAA
AGACAGACGCTATGCGATTGATGCTGCGATCGTGAGGATCATGAAGAGCAGGAAAGTGTTGGGACATCAACAGCTTGTCT
CTGAGTGCGTTGAGCAGCTTAGCCGAATGTTCAAGCCTGATATCAAAGCCATCAAGAAGCGTATGGAGGACTTGATAACG
AGGGACTATTTGGAGAGGGACAAGGAGAACCCTAACATGTTTAGGTACTTGGCTTAG

Species Parental gene accession Homology type Retrogenes number
Prunus persica PRUPE_ppa001948mg ortholog_many2many 1 retrogene
Theobroma cacao TCM_004565 ortholog_many2many 1 retrogene

# RetrogeneDB ID Identity (%) Coverage (%) ORF conservation Expression evidence RDV
1. retro_bole_8 73.35 54.88
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading

Download FASTA sequences of all Bo01031s010 retrocopies