RetrogeneDB ID:

retro_bole_29

Retrocopy
location
Organism:Brassica oleracea
Coordinates:C2:51985413..51987462(-)
Located in intron of:None
Retrocopy
information
Ensembl ID:Bo2g166120
Aliases:None
Status:KNOWN_PROTEIN_CODING
Parental gene
information
Parental gene summary:
Parental gene symbol:None
Ensembl ID:Bo6g066460
Aliases:None
Description:None


Retrocopy-Parental alignment summary:


>retro_bole_29
ATGGCTTCTTTCGCTAAAGACACACAAGTGAAGCTTCCAAGACCAACGCGAGTCAAGAACAAGACTCCAGCACCGCTCCA
AATCACCGCAGAGCAGCTCCTAACAGAAGCTCGAGAGAGACAAGAGTCTCAGATCCTGCCACCTCAGCAGAACATCACTG
ACTCAACAGAGCTTTCTGACTACAGACTCCGCCTTCGTAAGGAGTATGAAGACCGTATCCGCCGCCCAGGACCATCTACA
CAAGTCTTTGTAAACTACGCACGTTGGGAAGAGTCTCAAAAGGATTATGTACGTGCTAGAAGCGTGTGGGAACGTGCCTT
GGCACGTGATTACAAGAACCATGCACTCTGGCTCAAGTACGCAGACTTCGAGATGAAGAACAAGTTCCTCAACTCAGCTA
GAAATGTTTGGGACCGAGCCGTCACGGTTCTCCCGCGCGTGGACCAGTTTTGGTACAAGTACATACACATGGAGGAGATG
CTTGGGAACATCTCCGGAGCTAGAGATATATTCGAGCGGTGGATGAAGTGGTCACCTGATCAACAAGGCTGGCTCTCGTT
TATCAACTTCGAGCTTCGGTATCAAGAAACAGCACGTGCGAGAGATGTCTACGAGAGGTTTGTCCTTTCTCACCCCAAAC
CTTCTTCTTACATCCAATACGCAAAGTTTGAGGCGAAGGGAGGTGAAGTCGCACGCGCGAGGGACGTGTACGAACGCGCC
GTGAAGAATCTTGGAGACGACGAAGACCTCTTTGTGGCCTTTGCTGAGTTCGAAGAGCGTTGCAACGAAGTGGAACGAGC
TAGGGTGATCTACAAGTTTGGTCTTGATCGTGTCGGAAGAGGAGAGGAGCTGTACAGAAAGTTTGTAGCGTTTGAGAAAC
AGTACGGGGACAAGGAAGGGATCGATGACGTCATTGTCGGGAGGAGAAGGGTTGAGTACGAGGAGCAAGTGAGGAAGAGC
CCTCTGAACTATGATGCGTGGTTTGATTACGTTAGGTTAGAGGAAGAGGAGGCTTCTTCCGTGGGAGACAAGGAAAGGGT
CAGAGAAGTTTACGAGAGGGCTATTGCTAACGTTCCACCGGCTAATGAGAAGCGTTACTGGAGGAGATACATTTATCTGT
GGATTAACTATGCTTTGTATGAGGAGATTGAAGCTGAAGATGTGGAGCGTGCACGTCAAGTATACAGAGAATGTCTGAAG
CTTGTCCCACACGCAAGCTTCTCTTTTGCTAAAATATGGCTATTGGCTGCACAGTTTGAGATCAGGCAACTGAATCTCAA
GGGTTGTCGGAAGTTACTTGGGAATGCAATTGGTATAGCTCCAAACAAAGATAAGATCTTCAAAAAGTATATCGAGATGG
AACTTCAGCTGGGAGAGATTGATAGATGCAGGAGACTATACGAGAGGTATCTTGTATGGTCTCCTGATAATTGCTACGTG
TGGTGCAAGTTTGCTGAGTTTGAGAGTTCACTCGAGGAAATAGAAAGAGCAAGAGGTATATTCGAGCTTGCGGTATCTCA
GACTACACTTGACTTGCCCGAGTTGGTATGGAAAGGTTACATCGATTTTGAGATGTCACAAGGGGAGGTAGAGAGGAGGC
GTGCTTTGTATGAGCGACTCTTGGAACGTACGAAGCATTACAAGGTGTGGGTTAGTTTTGCAAAGTATGAAGCTGGTGAA
CAAGATGAAGATGAGGAAGAAGATGGTATTGAACGCAAACAAGAGTGCATCAGACGCACTAGAGCGGTTTTTGACCGAGC
CTACGTGTATTACAAAGACGTTATACCGGAGATGAAGGAAGAAAGGGCAAAGCTGTTGGAGGATTGGTTTAATATGGAGG
TGGGATTTGGTATGCTCGGGGATGTTAGCATTGTAGAGTCAAAGCTCCCTAAGAAGCTCAAGAAGAGAAAGGCAATAACT
GGAGAAGACGGTTCGGTAGAGTATGTTGAGTACACTGATTATCTCTTCCCTGAAGAGTTGCAGGCTTCGAACCTCAAGAT
TCTTGAAGCTGCGTATAGATGGAAGAAGCAGAAGGTTGATGCTGTGTGA

ORF - retro_bole_29 Open Reading Frame is conserved.
Retrocopy - Parental Gene Alignment summary:
Percent Identity: 72.95 %
Parental protein coverage: 85.55 %
Number of stop codons detected: 0
Number of frameshifts detected 0


Retrocopy - Parental Gene Alignment:

ParentalKDTEVKLPRPTRVKNKTPAPVQITAEQILREARERQEAEIRPPKQKITDSTELSDYRLRRRKEFEDQIRR
KDT.VKLPRPTRVKNKTPAP.QITAEQ.L.EARERQE..I.PP.Q.ITDSTELSDYRLR.RKE.ED.IRR
RetrocopyKDTQVKLPRPTRVKNKTPAPLQITAEQLLTEARERQESQILPPQQNITDSTELSDYRLRLRKEYEDRIRR
ParentalARWNIQVWMKYAQWEESQKDYARARSVWERAIEGDYRNHTLWLKYAEFEMKNKFVNSARNVWDRAVTLLP
.....QV...YA.WEESQKDY.RARSVWERA...DY.NH.LWLKYA.FEMKNKF.NSARNVWDRAVT.LP
RetrocopyPGPSTQVFVNYARWEESQKDYVRARSVWERALARDYKNHALWLKYADFEMKNKFLNSARNVWDRAVTVLP
ParentalRVDQLWYKYIHMEEILGNIAGARQIFERWMQWSPDQQGWLSFIKFELRYNEIERARSIYERFVLCHPKVS
RVDQ.WYKYIHMEE.LGNI.GAR.IFERWM.WSPDQQGWLSFI.FELRY.E..RAR..YERFVL.HPK.S
RetrocopyRVDQFWYKYIHMEEMLGNISGARDIFERWMKWSPDQQGWLSFINFELRYQETARARDVYERFVLSHPKPS
ParentalAYIRFAKFEMKGGEVARARHVYERATEKLADDEEAETLFVAFAEFEERCKEPERARFIYKFALDHIPKGR
.YI..AKFE.KGGEVARAR.VYERA...L.DDE....LFVAFAEFEERC.E.ERAR.IYKF.LD....GR
RetrocopySYIQYAKFEAKGGEVARARDVYERAVKNLGDDED---LFVAFAEFEERCNEVERARVIYKFGLDRV--GR
ParentalAEDLCKKFVAFEKQYGDKEGIEDAIVGKRRFQYEDEVRKNPLNYDSWFDYVRLEE----TVGNKDRIREI
.E.L..KFVAFEKQYGDKEGI.D.IVG.RR..YE..VRK.PLNYD.WFDYVRLEE.....VG.K.R.RE.
RetrocopyGEELYRKFVAFEKQYGDKEGIDDVIVGRRRVEYEEQVRKSPLNYDAWFDYVRLEEEEASSVGDKERVREV
ParentalYERAIANIPPAEEKRYWQRYIYLWINYALYEEIETEDVERTRDVYRECLKLIPHSKFSFAKIWLLAAQFE
YERAIAN.PPA.EKRYW.RYIYLWINYALYEEIE.EDVER.R.VYRECLKL.PH..FSFAKIWLLAAQFE
RetrocopyYERAIANVPPANEKRYWRRYIYLWINYALYEEIEAEDVERARQVYRECLKLVPHASFSFAKIWLLAAQFE
ParentalIRQLNLAGARQILGNAIGKAP-KDKIFKKYIEIELQLGNIDRCRKLYERYLEWSPENCYAWSKYAELERS
IRQLNL.G.R..LGNAIG.AP.KDKIFKKYIE.ELQLG.IDRCR.LYERYL.WSP.NCY.W.K.AE.E.S
RetrocopyIRQLNLKGCRKLLGNAIGIAPNKDKIFKKYIEMELQLGEIDRCRRLYERYLVWSPDNCYVWCKFAEFESS
ParentalLAETERARAIFELAISQPALDMPELLWKAYIDFEIAEGELERTRALYERLLDRTKHYKVWVSFAKFEASA
L.E.ERAR.IFELA.SQ..LD.PEL.WK.YIDFE...GE.ER.RALYERLL.RTKHYKVWVSFAK.EA..
RetrocopyLEEIERARGIFELAVSQTTLDLPELVWKGYIDFEMSQGEVERRRALYERLLERTKHYKVWVSFAKYEAG-
ParentalVEQEEDEEEED-QEETDAIERKKECIRRARAIFERANSYYKDSAPELKEE
.EQ.EDEEE.........I.R......RA...........K.....L.E.
Retrocopy-EQDEDEEEDGIERKQECIRRTRAVFDRAYVYYKDVIPEMKEERAKLLED

Legend:
*Stop codon
>Forward frameshift by one nucleotide
<Reverse frameshift by one nucleotide


Brassica oleracea was not studied using RNA-Seq expression data.
Brassica oleracea was not studied using ChIP-Seq data.
Brassica oleracea was not studied using EST data.
Brassica oleracea was not studied using FANTOM5 data.
retro_bole_29 was not experimentally validated.

Retrocopy orthology:
Brassica oleracea does not belong to any of the species groups (eutheria, teleost or neognath), studied for retrocopy-based homology. For more information about studied groups, please go to help section.

Parental genes homology:
Parental genes homology involve 3 parental genes, and 3 retrocopies.

Species Parental gene accession Retrocopies number
Arabidopsis thaliana AT5G417701 retrocopy
Brassica oleracea Bo6g066460 1 retrocopy
retro_bole_29 ,
Triticum aestivum Traes_7DL_41F6E8FC41 retrocopyCopyright © RetrogeneDB 2014-2017