Parental gene:

ONIVA06G29530

Aliases:None
Description:None
Organism:Indian wild rice (Oryza nivara)
Coordinates:6:27840604..27843608(+)


>ONIVA06G29530
ATGGCGGGGAGCGGGTGGAGGAGGATCCCGGCGGCGAGGAGGCCGCCCATGTCGCGCCCGGCCTCGGTCTGCCTCTGGAT
CGTGCTCGTCGCCGCCACCCTGGCGCTCGCCCAGGCGAAGAAATCGAAGGCGGATTTGACTGAGGTCACCCACAAGGTCT
ACTTCGACGTCGAGATTGATGGCAAGCCCGCAGGACGGGTTGTCATGGGACTTTTCGGGAAGACTGTTCCTAAAACGGCA
GAGAACTTCCGAGCACTTTGCACAGGAGAGAAAGGAACTGGAAAGAGTGGCAAAGCACTCCACTTCAAGGGAAGTGCATT
CCACAGAATTATACCCAGCTTTATGATCCAAGGAGGTGACTTCACACTTGGTGATGGAAGGGGTGGTGAATCTATCTATG
GGACGAAGTTCGCCGATGAAAACTTCAAGATCAAGCACACCGGACCAGGCCTCCTGTCCATGGCCAATGCTGGGAGAGAC
ACAAACGGGTCCCAGTTTTTCATCACCACTGTAACCACCAGCTGGTTGGACGGGAAGCACGTCGTGTTCGGTAAGGTGCT
GTCTGGAATGGATGTGGTTTACAAGATTGAAGCTGAGGGCCAGCAGAGTGGGTCACCGAAGAGCAAAGTTGTCATCGCGG
ACAGCGGCGAACTGCCGATTGACTTGCTTACTGTTGAGCGCTTGATCTGCGTCTAG

Species Parental gene accession Homology type Retrogenes number
Aegilops tauschii F775_31129 ortholog_one2one 1 retrogene
Musa acuminata GSMUA_Achr7G17320_001 ortholog_one2one 1 retrogene

# RetrogeneDB ID Identity (%) Coverage (%) ORF conservation Expression evidence RDV
1. retro_oniv_31 70.06 72.29
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading

Download FASTA sequences of all ONIVA06G29530 retrocopies