Parental gene:

Bo9g174360

Aliases:None
Description:None
Organism:Brassica oleracea
Coordinates:C9:51500616..51501658(-)


>Bo9g174360
ATGGGTGAGTCTGCTGGATCGAGCAGTTCATGGGCTGCAATCAGTTCTTCCAACATTGGGTTTCAGCTCCTGAAGAAGCA
AGGCTGGAAGGAAGGCACTGGTCTTGGAGTCGCTGAACAGGGTATATTGGTGCCAGTTCAAGCAGAGCTGAAAAATAACA
AACGAGGACTGGGTGCTCCGGCTGAAAAACCAACCAAGAGAAAAGCAGTGAAAGCTGCAGATTCTGGAAAGGAGGAAGAA
GTCTCTAAGCAATCCAAGAAACTCTCAAAGAAAATGCGGAAGTTGATGGAGCACGAAAAACAGTTGCAAGAAAAGGAATT
TGAACGAGCCTTCTTCAGGGAGTTCTGGCCTGATAATGTATAA

Species Parental gene accession Homology type Retrogenes number
Brassica rapa Bra009348 ortholog_one2one 1 retrogene
Arabidopsis lyrata fgenesh1_pg.C_scaffold_6000712 ortholog_one2many 1 retrogene

# RetrogeneDB ID Identity (%) Coverage (%) ORF conservation Expression evidence RDV
1. retro_bole_19 67.21 100.00
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading

Download FASTA sequences of all Bo9g174360 retrocopies