Parental gene:

Bo8g104580

Aliases:None
Description:None
Organism:Brassica oleracea
Coordinates:C8:36683977..36687509(+)


>Bo8g104580
ATGGCTAGTGTCCAGCAGAATGGGCAGAGGTATGGTATTACAGAACCTATCTCTCTGGGAGGACCAACGGAGCTTGATGT
GGTCAAGACACGAGAGCTCGAGAAGTATTTGCAAGATGTTGGATTGTACGAGAGTAAGGAGGAAGCTGTTAGAAGGGAGG
AGGTTCTTGGGAGACTTGATCAGATTGTGAAAACATGGATAAAAACAATCAGCCGCGCCAAAGGGTTGAATGATCAGCTG
CTTCATGAGGCTAACGCCGAGATATTTACTTTCGGTTCTTATCGGCTAGGGGTACATGGACCTGGTGCTGATATAGACAC
TTTATGTGTGGGGCCTAGACATGCAACTAGAGAAGGTGATTTCTTTGGTGAGCTGCAAAGGATGCTGTCCGAAATGCCTG
AAGTAACCGAGCTTCACCCTGTGCCTGATGCTCATGTTCCCTTGATGGGATTCAAACTTAATGGAGTTTCTATAGATCTC
CTCTATGCACAACTTCCGCTCTGGGTTATACCTAAGGACTTGGATATATCACAGGATTCCATTCTACAGAATGCTGATGA
GCAAACTGTCCGAAGCCTCAACGGTTGTAGAGTTACTGACCAGATCTTGCGTCTGGTTCCTAACATTGAGAATTTCAGAA
CAACATTAAGATGCATGCGGTTTTGGGCCAAGCGACGTGGAGTATACTCTAATGTCTCTGGATTTCTTGGTGGTATAAAC
TGGGCATTGCTTGTAGCTCGGATATGTCAACTGTATCCTAACGCTCTCCCAAATATGTTGGCGTCTCGGTTCTTTAGGGT
CTACACTCAATGGCGTTGGCCGAATCCAGTCCTTCTTTGTTCTATGGATGAAGGATCCCTCGGTCTTCAAGTTTGGGATC
CTAGAAGAAACCCCAAAGACCGGTTGCACATGATGCCCATCATTACCCCTGCTTATCCTTGTATGAACTCAAGTTACAAT
GTCTCTGCAAGTACGTTGCGGATTATGACAGGAGAGTTTCAGAGAGGCAAAGATATATGTGAGGCTATGGAAGCGAACAA
AGCTGACTGGGATACTCTCTTTGAGCCATTTGCATTCTTTGAAGCGTATAAAAACTATCTTCAGATCGACATCTCTGCCG
CTAATGTCGATGATTTAAGAAAGTGGAAAGGATGGGTTGAGTCTCGTCTCAGACAGCTCACACTGAAGATTGAGAGACAT
ACTTATGACATGCTTCAATGCCACCCTCATCCACACGACTTTCAAGATGCATCCCGACCGCTTCACTGCTCTTACTTCAT
GGGTCTGCAGCGCAAACAAGGAGTTCCAGCAGCCGAAGGCGAGCCGTTTGATATCAGAAGAACTGTTGAGGAGTTTAAAC
ACACTGTTAACGGTTACATGTTGTGGATTCCCGGGATGGAGATTAGTGTCAGCCATATAAAGCGAAGGAGTCTACCGAGC
TTTGTGTTTCCTGGTGGTGTTAGACCTTCGCATGCCTCTAAAGGAACATGGGACAGCAAACGCCGCGCAGAGCATAGAGT
TTCTTCTACAGCAAGTGCAGCTACTACTACTACTGCAACAACAACAAATGAAGCGAGTTCTGAAAGTAAAGCTGGTTCCA
ACAGTCCAGGAGATGAGAAGAAGAGAAAACGGGGAGATGATGAGACACTCGCGGATCAGTTAAGGAACTCTAAACACGTG
GCTGTTCCAGTGCCTACTGAGAATGGTGAAGGCGGGAGCCCGGATCCATCTGTTGGATCCATTTGCTCTAGTCCTTTGAA
AGATAGCTGTACAAACGGTAAATCTGATCCCATTAATAAGGATCCACAAGAGAATGCAGTTGTTTTGAGTAAGGAGGATG
CACCAGAGAGTCATCCAATAGAGAAGATAGCCACTCCTCAAGCTCCTACTAGTGAAGAAACAGAGGAGCTTGAAGGCAAC
AGCTTTGACTTCGGAAACCAAGTCACTGCCACTGCAACTATACCTCCATTCGAGGCCACTACGTCAAATGGCTCACCATT
CTCCAATGAAGCACTGGAAGAACTCGAGGTTGTTCCAATGCGACAGCCTGAGGTGACGCATAGAGCTTCAGTGCAGCAGC
GAAAACCGATAATCAAATTGAACTTCACGTCTCTAGGCAAAACCAATGGCAAGTAA

Species Parental gene accession Homology type Retrogenes number
Brassica rapa Bra031010 ortholog_one2one 1 retrogene
Triticum aestivum Traes_4AL_4A747B462 ortholog_one2many 1 retrogene

# RetrogeneDB ID Identity (%) Coverage (%) ORF conservation Expression evidence RDV
1. retro_bole_26 82.44 73.00
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading

Download FASTA sequences of all Bo8g104580 retrocopies