Parental gene:

Bo5g136540

Aliases:None
Description:None
Organism:Brassica oleracea
Coordinates:C5:42311211..42312763(+)


>Bo5g136540
ATGAGAATCAGTGTCATGTCTCAAATGCACCGAAGCTTCTCGATCGATTTGCCTTCACTGATCCCTCTGCAACTTCCATC
TCGTAGGGAGACTCACCTATGGTATGTTATACCAGATGAAGTGAAAAGCACATCTCTTTTGAAACGCTACTCACAACTTC
TCTCGCCAATTGAGAAAGATGGAGTTGATCAGATGCGTGGCGATGAGCTCAAGAAGAATGCTTTGCTTGCCCGCACCTTG
GTTCGAACCACCATTGCTAGATATCAGACAAACAAGGAGGTCGATCCTCGATCCTTGATGTTCAAGAAGAACGTGTATGG
GAAGCCTGAGGTAGATTGGCAGAACTGCAATAACCAGCCATTGCATTTCAACATCTCCCACACAGACTCTTTAATTGCCT
GTGGGGTGACAGTACATGTTCCCGTTGGTATTGATGTTGAAGACAAGGAAAGGAAGATAAAACATGATGTCTTAGCATTC
GCAAAAAGATTTTACTCTGCTGATGAAGTGAACGTTTTGGCAACTATACTGGATCCAGAAGTTCAGAGAAAGGAATTTAT
TAAGCTATGGACTCTTAAGGAGGCATATGTGAAAGCATTAGGAAAAGGCTTCTCCGCTGCACCTTTTAATACCTTCACAA
TCCAGTCTATGCCTGGAACAGAGGGAGCCTACAACCTTTGCAAGACATCTGAAGTGACAGCCGATCCACCGGAGGAGACA
AAGAAATGCAACGGAGGATGGAAGTTTGCCCTTTTTGATTTGGCTGATTCTCATTATGCTGCAGTCTGTACTGAAGATGA
TCAAGCTAACGAAGGAGCTCCTACGAAGATCATTGTTCGGAAAACCATCCCCTTTGTAGAAGACCAACTTATTTCTGAAA
GAATATTTCTGTAG

No homologs available

# RetrogeneDB ID Identity (%) Coverage (%) ORF conservation Expression evidence RDV
1. retro_bole_34 70.87 66.67
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading

Download FASTA sequences of all Bo5g136540 retrocopies