Parental gene:

Bo4g188740

Aliases:None
Description:None
Organism:Brassica oleracea
Coordinates:C4:50831370..50832571(+)


>Bo4g188740
ATGTCTGTCTTTGATGATTCGTTCGTTATGGTCGGAGATGATGCATCTGAGTCTGTTCCCGTCTCAGCCTCCTTAGACGA
CTCCATCGATGACGTGTTCGCGGCGCCGTCTTCTGACTACGCCGCTTACTCTAACGGAGACGACGTCTTCGGATCTAACG
GTGGAGGACACGACGGTCCTATCTTGCCACCGCCGTCTGAAATGGAGTCTGATGAAGGAAATGCTCTCAGAGAATGGAGA
AGACAAAATGCAAATCAACTTGAGGAGAAGGAGAAGAGAGAGAAGGAGATGCGGAACCAAATCATTGAAGAAGCAAACCA
ATTCAAAGAGGATTTTCACAAGAAGAGAGAGTTAGCTTGTGAGAACAACAAAGCAGCTAACAGGGAGAAAGAGAAGCTTT
ACGTGGAGACACAAGAGAAGTTCTATGCGGAAGCGAGCAAGAACTACTGGAAGGCAATAGCGGAGCTAGTTCCTAAAGAG
GTTCCAACTATAGAGAAAAGAAGAGGGAAGAAAGAGCAAGAGGACGCTAAGAAGGCAACAGTCTCTGTGATTCAAGGTCC
AAAGCCTGGTAAGCCAACTGATCTGGCAAGAATGAGACAAATATTGTTGAAGCTCAAACAGAACCCACCTGCTCATTTGA
AACTCACTCCTCAACAACCTCCAGCAGAGGCTGCTGCTCCTCCAAAGAATGTTCCTGAAACCAAACCCACCGAAGCGGTT
GCTGCTGCTTAA

No homologs available

# RetrogeneDB ID Identity (%) Coverage (%) ORF conservation Expression evidence RDV
1. retro_bole_18 85.19 55.56
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading

Download FASTA sequences of all Bo4g188740 retrocopies