Parental gene:

Bo4g127370

Aliases:None
Description:None
Organism:Brassica oleracea
Coordinates:C4:33263098..33264655(+)


>Bo4g127370
ATGACCTTCAATGCCATGCTCAATTCACCTGCTAGGCTATCACAGCCCCATCTCCATCCAGATAAAATCAATGGAGCTTT
ATGGTTTGGTATTGACCCATCTGTCAACTCTTTCATCCGAGCAACTTGGCAAGGATACTACATGGGGCCTTGGAGAGTTG
GAGGAAGGTTCCTGATGAAAGGAGGGAATCATGGTGGCAAAGGTTTATGCAAAATTTCTATTGGGACTCTTGAGTTTAAT
GACTTGGTCTACGGTCTATGGAAGAAAGAAACATGGACAACCATTGGTGAAAGGATAAGCAAGAAGAAGAGGCAACACAA
GAAGCCAAATTATATCAATGATGCTGACTGGACACTCCTGCTGGAGAATTGGCGACCGATGCAGCTAAAAGGAAGAGCAA
AAAGGCTGCAAAATCTCGCAAGTCTGATACTATGGTTGCGTCTGTTGGTGTTGGTTTTGACTGTTTTCCCTTTCCCCTCA
CAGAATGCTAAGGGTAAGAGGGGGCATGTTTATGGACTGGGCAGTGCCCAATACAGGGAGTATACACCTTCTTCACGCGT
CCCTAATGGTCTTGCCCGCAACCTGGAGCTGGAGATGCGTGTGGGCGGTCTTGAGACAAGCCTCCAAAGTGTCACTGCTG
ATATTGCTGAGGTGAAGCAGGATGTGTCTGAGATGAAGCAGGACTTTGCAGCAACAAGAGATGGAATCAATCAGCTCCTC
CAAACGCTTCGGCCCCAACAAGCACCTACTGGACAGACTTCTGCTCAGCCTCAAGCCCCAACTACTCAGCCTTAA

No homologs available

# RetrogeneDB ID Identity (%) Coverage (%) ORF conservation Expression evidence RDV
1. retro_bole_47 60.45 50.76
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading

Download FASTA sequences of all Bo4g127370 retrocopies