Parental gene:

Bo1g071100

Aliases:None
Description:None
Organism:Brassica oleracea
Coordinates:C1:21076816..21079380(+)


>Bo1g071100
ATGCCTATCAAGGTTGCAGAGCTTGATGGCAAGAGAGTGAAAATGGTTCCTGAAGATGAATCTTTTGAATATGCCTACTA
CAAGTACAAATTTGACGCTTCTGACATATTGGGACTTAAGGTAGAAGCTTCCTCAATGAGCTTTAATTTTGTGAAACTTT
CCAAGTCAGACTCAGCTGGTATTGTTAGGAATGTGGAAAGCATGGGAAAAAATGAAAAAGAAGAGGAAATGATTCAGAGA
AGTGAGAAAAGCGAGAGGAAAGGAACCAAAAGCCATGTGTGGAAGATAAAGGCTCCAAGTAAGATGAAGCATTTTTTGTG
GCAGGTTATCTCAGGCTGTGTGGCGACGGCAGAGAGGCTCACGTATAGACCCATGAGCACCGATATGATTTGTCCTAGAT
GTGCTGGCCCAGTAGAGTCGATTAATCATCTTCTTTTTGAATGCCCCCAAGCTCTTCAGGTTTGGGCTTTATCGGACTAT
ATGTCCCTTCCGGGTTACTTCCCGAGTACATCCATATACCAAAACATGAACTTTCTGTTTTGGTTTTGGGAGAGAAAAGA
GGTGGCTCCTCTGGGACCACAATTTGATACCTTCCCATGTTGGTACATTTGGAAGGCGAGGAACGACAAACTCTTTAATG
GGAAAGATGTATCCCCGATTGACACTCTCCAACACGCGTCTCTTGAAGCAGATTGTTGGAGGAAAGCTAACGAAAAGGAG
GAAGCAAACGAGGATCATGATGATCCCCTACTACAGAGGTTGAGACAGTGCCCCCTTGGATACCCTGAATTACCTGTAAA
ATTGATGCATCATGGATCAATAATGGCAGCGTCAGTGGCTTAG

No homologs available

# RetrogeneDB ID Identity (%) Coverage (%) ORF conservation Expression evidence RDV
1. retro_bole_38 69.08 87.50
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading
2. retro_bole_45 62.30 88.57
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading
3. retro_bole_49 68.67 87.50
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading
4. retro_bole_53 62.30 88.57
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading
5. retro_bole_66 69.48 87.50
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading
6. retro_bole_68 68.67 87.50
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading
7. retro_bole_73 61.95 72.50
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading

Download FASTA sequences of all Bo1g071100 retrocopies