Parental gene:

Bo1g008280

Aliases:None
Description:None
Organism:Brassica oleracea
Coordinates:C1:2893248..2895175(+)


>Bo1g008280
ATGGATGCAGGTATGAACACATCTACGCACTTGAAGGCTCAAGCTCGTTGCCCTCTTCAAGAACACTTCCTTCCCAGGAA
GAGTTCCAAGGAAAACCTTGACAGATTCATACCCAACAGATCAGCCATGGACTTCGACTATGCTCACTACGCCCTTACCG
AAGGAAGGAACGGGAAAGATCAGGCTACAGCAGCGGTAAGCTCACCATCCAGAGAGGCCTACAGGAAGCAACTCGCTGAG
ACGATGAACCTGAACCACACTCGGATTCTCGCATTCAGGAACAAACCTCAAGCTCCAGTCGAGTTGCTTCCCACCGACCA
CTCTGCTTCTCTTCACCAACAGCCCAGATCCGTTAAGCCTCGCAGATACATTCCTCAGACTTCTGAGAGGACATTGGATG
CACCTGACATTGTGGACGACTTCTACCTCAACTTGCTTGACTGGGGCAGTGCTAATGTCCTAGCCATTGCGTTGGGACAC
ACTGTTTATCTGTGGGATGCTTCAAGCGGGTCCACATCTGAGCTTGTCACCATTGATGAGGAGAAAGGACCTGTCACGAG
TATCAACTGGGCACCTGATGGTCGTCATGTTGCAGTTGGGCTCAACAACTCTGAAGTCCAGCTTTGGGATTCTGCATCCA
ACCGTCAACTGAGGACATTGAAGGGTGGCCACCAGTCAAGAGTAGGATCAATGGCATGGAACAATCACATCCTGACAACA
GGAGGAATGGATGGACAGATCGTCAACAACGACGTGCGAATCAGATCACACGTTGTGGAAACTTACAGAGGTCACACTCA
GGAAGTTTGCGGGCTCAAGTGGTCAGGATCCGGACAGCAGCTAGCGAGTGGTGGCAACGACAATGTTGTACACATATGGG
ATCGTTCTGTCGCCTCTTCAAACTCGACCACTCAATATTTGCACAGGCTTGAAGAACATACATCTGCGGTTAAAGCCCTT
GCGTGGTGCCCTTTCCAAGCGAATCTTCTTGCAACTGGTGGTGGCGGAGGAGATAGGACGATAAAGTTCTGGAACACTCA
CACAGGAGCTTGCTTGAATTCAGTAGACACTGGCTCCCAAGTTTGTTCGCTGTTATGGAGCAAGAATGAAAGAGAGTTGC
TTAGCTCACACGGGTTTACACAGAACCAGCTTACGTTGTGGAAGTACCCATCTATGGTGAAAATGGCTGAGCTCACTGGT
CATACGTCAAGAGTTCTATACATGGCTCAGAGTCCAGATGGTTGCACCGTAGCTACAGCAGCAGGAGATGAAACGCTGAG
ATTCTGGAATGTTTTCGGAGTGCCAGAGACGGCCAAGAAAGCAGCTCCAAAGGCAGCTCATGAGCCGTTTTCTCATGTGA
ACCGTATTCGTTGA

Species Parental gene accession Homology type Retrogenes number
Arabidopsis lyrata fgenesh2_kg.7__793__AT4G33270.1 ortholog_one2one 1 retrogene

# RetrogeneDB ID Identity (%) Coverage (%) ORF conservation Expression evidence RDV
1. retro_bole_31 77.06 94.53
Please wait, loading
Please wait, loading
Please wait, loading

Download FASTA sequences of all Bo1g008280 retrocopies